Főmenü

Partnerek
ISC
VIP
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

 

 

Városi Információs Portál

 

 

INTELLIGENS VÁROS PROJEKT

 

Városi Információs Portál (VIP) létrehozása és működtetése

(Készítette: Dr. Kis-Tóth Lajos, Komló Csaba)

Helyzetelemzés

 

Az Eszterházy Károly Főiskola fejlesztési koncepciójában fontos helyet foglal el az informatikai rendszer folyamatos bővítése és korszerűsítése. Ennek a törekvésnek az eredményeként jött létre a Hell Miksa Hallgatói Információs Központ. A központ nem csak a munkaállomások fizikai meglétét jelenti, hanem egy olyan egyéni tanulást támogató virtuális központot, amely korszerű számítógépekkel és korszerű grafikus felületen biztosítja a segítségnyújtást, a személyes tanácsadást, prezentálja a jól „fogyasztható tananyagot”, lehetővé teszi az önellenőrzést és emellett forrásközpontként is üzemel.

 

 

 

Az információs központtal kapcsolatban nem mellékes az az előny sem, amely a hallgatók médiakompetenciájában jelentkezik: a „számítógépes írástudás”, a hálózati kommunikációs intelligencia, a kreatív digitális médiahasználat, amely javíthatja hallgatóink elhelyezkedési esélyeit.

 

 

A városi hálózat fejlesztése

 

    A VIP létrehozását indokolja, hogy jól beépíthető egy elkezdett projektbe. Az Eszterházy Károly Főiskola és Eger város Polgármesteri Hivatalának elvi támogatásával a UPC Magyarország Kft. finanszírozna és bonyolítana le egy olyan beruházást, amely, az üzleti és intézményi szféra közötti együttműködés (Public Private Partnership) keretében történne, és legkésőbb 2004. január 1-ig megvalósulna. A meg-valósítás teljes költsége 450 millió Ft.

    Az intelligens város projekt és a főiskola multimédiás oktatási rendszerének teljes megvalósításához szükséges az informatikai alaphálózat fejlesztése és átépítése, illetve

a közintézmények hálózati összekapcsolása.

 

A szélessávú hálózati kapcsolatra épülő szolgáltatások létrejöttének érdekében további beruházások és fejlesztések is szükségesek:

• Eger belterületen 21,4 km új alépítmény építése,

• 32 km optikai kábel telepítése,

• 26 optikai alállomás kiépítése,

visszirányú modulok beépítése,

hálózati erősítők cseréje,

további 40 önkormányzati intézményi beállás kiépítése,

intézmények lokális optikai kábellel történő összekötése (ide tartozik például

   az Eszterházy Károly Főiskola öt intézményének összekötése is),

valamint az egész városra (és környező településekre is) kiterjedően az Internet-

   szolgáltatás indításához szükséges berendezések fejállomásra telepítése.

 

    Az így kiépítésre kerülő korszerű, magas technikai színvonalú, 41 optikai alállomással működő szélessávú hírközlési hálózat garantálja – a nagysebességű adatátvitel mellett – a hálózaton belüli beszédcélú, alacsony költségű szolgáltatások adatátvitel mellett – a hálózaton belüli beszédcélú, alacsony költségű szolgáltatások igénybevételének lehetőségét is. A projekt megvalósulását követően Egerben és vonzáskörzetében összesen 28 500 háztartásban, illetve több mint 80 önkormányzati intézményben, iskolában lesz lehetőség szélessávú Internet-szolgáltatás igénybevételére és egy informatikai hálózatba történő kapcsolására. A szélessávú Internet-kapcsolat kiépítésével lehetőség nyílik a távmunkában és távoktatásban való részvételre is, valamint lehetővé válik, hogy az Eszterházy Károly Főiskola, illetve annak multimédiás stúdiója önálló információs csatornával jelenhessen meg a kiépített új hálózaton.

    A hálózatfejlesztés és a VIP kialakítása, működtetése egy XXI. századi beruházás gondolati és tárgyi megvalósítását jelentené. Újdonságát és egyediségét az adja, hogy a jelenlegi állapot kiegészül egy magas színvonalú technikai és szellemi háttérrel, amely az információs társadalom küszöbén mintaként szolgálhat a hatékony és professzionális on-line közigazgatási és tájékoztatási rendszerek bevezetéséhez.

 

->

 

 

Érvek a VIP létrehozására

 

A közeljövőben a települések legfontosabb információs közműve a szélessávú multimédia-hálózat. Ez az információs infrastruktúra a már létező telefon-, kábeltelevízió-, mobiltelefon-hálózatok és az Internet integrált települési hálózattá szervezéséből jön létre. A hálózaton nemcsak kommunikálhatnak a felhasználók, hanem ügyeket intézhetnek, szolgáltatásokat vehetnek igénybe, vásárolhatnak, szórakozhatnak, tanulhatnak, illetve munkát végezhetnek. A hálózatokat és a távközlési szolgáltatásokat a magánszféra építi ki. A közpénzeket célszerű a piacösztönzésre, szabályozásra és ellenőrzésre és elsősorban a felhasználók kompetenciájának és korszerű szemléletmódjának kialakítására és az információs közművek elérésére felhasználni.

    Ennek érdekében közösségi fejlesztési programokat, elsősorban az információs közművet felhasználó közcélú és kereskedelmi tartalomszolgáltatásokat a létrehozása kívánatos. Ezek a szolgáltatások vonzóbbá, dinamikusabbá teszik Egert, új önkormányzati ügyintézési módszerek bevezetését teszik lehetővé a vállalkozások és a polgárok számára, valamint magasabb életszínvonalat és életperspektívát biztosítanak a lakosságnak. Ennek megvalósítására egy tudásközpont koordináló tevékenységére van szükség, melynek szerepét az EKF felvállalhatná. Együttműködő partnerként résztvevővé válnak az önkormányzatok, a közintézmények, a távközlési, informatikai és egyéb közszolgáltatók, különböző vállalkozói csoportok, szakmai műhelyek és civil szerveződések.

    Eger önkormányzata az ezredforduló utáni évtizedben a polgármesteri hivatal internetes weboldalának megjelentetésétől eljuthat az „intelligens város" átfogó programjáig. „Intelligens" egy település akkor, ha felismeri annak szükségszerűségét, hogy válaszolnia kell a kor kihívásaira, és élnie kell a modern technológia adta lehetőségekkel. Minden tevékenységet összhangba kell hozni az új lehetőségekkel (az oktatástól a szociális munkáig és az informális struktúrák kialakításáig). Ezeknek

a programoknak a közös jellemzője, hogy segítik és támogatják a helyi informatikai infrastruktúra vállalkozói kiépítését, a modern infokommunikációs szolgáltatások létrehozását, és az informatikai kultúra elterjedését. A programok legfontosabb és mindenki számára hasznos, közvetlen célja az önkormányzati informatikai helyi közháló létrehozása.

    A városi közháló elsősorban a lakosságnak és a vállalkozásoknak, másodsorban a városba látogató turistáknak nyújt ügyintézési és információs szolgáltatásokat az Interneten és a nyilvános terminálokon keresztül. Ez utóbbi Eger esetében különleges hangsúlyt kap.

   

Példaként említhető szolgáltatások a lakosság és az idegenforgalom számára:

• Közüzemi számlák befizetése,

piaci információk,

áru- és szolgáltatás-közvetítés helyi vállalkozások, gazdák számára,

bejelentkezés orvoshoz, ügyvédhez, fodrászhoz, stb.,

helyi rendezvények, események hírei,

mozi helyfoglalás, belépő rendelés, hotel szobafoglalás,

helyi elektronikus faliújság, vitafórum.

 

 

A Hell Miksa Hallgatói Információs Központ sikere láttán fogalmazódott meg az a gondolat, hogy fontos lenne létrehozni egy olyan információs központot Egerben, ahol az oktatás résztvevőin ill, a kutatói szférán túl a város és környezetének lakossága számára is elérhetőek lennének a korszerű számítógépek, a szélessávú számítógépes hálózat. Ebben a környezetben a kommunikáció- és információtechnológiában jártas szakemberek segítségével ismerkedhetnének meg a felhasználók az információs társadalomban szükséges kompetenciákkal. Ennek a tervnek az egyik pillére az elektronikus önkormányzati koncepció megvalósítása, amelyben az Eszterházy Károly Főiskola az egri önkormányzattal közösen jelentős szerepet tud vállalni.

    Ehhez a főiskola olyan portál működtetését tervezi, mely jelentős szerepet vállalhat az e-polgár koncepció megvalósításában. Ez a koncepció a már működő e-önkormányzatok tapasztalataira építve járulna hozzá a leghasznosabb szolgáltatások bevezetéséhez.

 

Ennek megfelelően:

• Lehetővé válik a kétirányú kommunikáció az önkormányzat és lakosság között

   a fogadónapok és -órák kötöttsége nélkül,

az önkormányzat honlapján hozzáférhető lesz a legfontosabb jogszabályok szövege,

az ügyintézési szolgáltatás bevezető pilot projektek segítségével - elérhetővé válik

   webes felületen,

a hivatali ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok, űrlapok on-line kitölthetők

    vagy letölthetők és kinyomtathatók,

az önkormányzat honlapján olvasható lesz valamennyi, az önkormányzatnál

   keletkező illetve fellelhető közérdekű illetve közhasznú adat és információ,

esély kínálkozik az illetékhivatalok tehermentesítésére és a lakosság gyors,

   várakozásmentes kiszolgálására,

nagyszámú felhasználó számára elérhetővé válik az e-bank szolgáltatás,

a földhivatalok adatbázisai on-line szolgálhatják ki az állampolgárokat,

a naprakész tájékoztatás növeli az önkormányzat és más hivatalok iránti bizalmat.

 

 

 

A VIP elhelyezése

 

 

     A város központjában található épület (a főiskola B épülete) könnyen megközelíthető, 24 órás portaszolgálatú földszinti helységeiben több mint 100 darab számító-gép helyezhető el. A számítógépeken kívül a digitális információ teljes körű konvertálásának lehetősége, illetve nyomtatási, másolási szolgáltatás és egyéb irodatechnikai lehetőségek várnák a felhasználókat. A megvalósítandó koncepció modellértékű szövege,

az ügyintézési szolgáltatás bevezető pilot projektek segítségével - elérhetővé válik webes felületen, a   hivatali ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok, űrlapok on-line kitölthetők vagy letölthetők és kinyomtathatók,

az önkormányzat honlapján olvasható lesz valamennyi, az önkormányzatnál

   keletkező illetve fellelhető közérdekű illetve közhasznú adat és információ,

esély kínálkozik az illetékhivatalok tehermentesítésére és a lakosság gyors,

   várakozásmentes kiszolgálására,

nagyszámú felhasználó számára elérhetővé válik az e-bank szolgáltatás,

a földhivatalok adatbázisai on-line szolgálhatják ki az állampolgárokat,

a naprakész tájékoztatás növeli az önkormányzat és más hivatalok iránti bizalmat.

 

 

A VIP elhelyezése

 

Tőke bevonásához szükséges versenyképessége és a lakosság életminősége. Az EKF az egri önkormányzat és a UPC bevonásával megvalósul a városi közháló. Így jelentősen emelkedhet a közigazgatási ügyintézés színvonala, csökkenhet önkormányzat terheltsége, végső soron pedig javul az önkormányzat lakossági megítélése. A város oktatási és kulturális életének színvonala jelentősen emelkedhet. A VIP programja tehát mindenkihez szól…

    A VIP létrehozása katalizátor szerepet tölthet be a városi önkormányzat elektronikus szolgáltatás bővítésében. A VIP létrehozása feltétele az elsődleges célközönség, a vállalkozások és az ügyeket intéző állampolgárok inkubálásának. A városi vállalkozások megerősítésére e-business projektek indulhatnak. Az e-business program a diákokat, hallgatókat, és az idősebb korosztályt is megszólítja és aktív részvételükre számít. A VIP bevonásával szociális, közcélú akciók szervezhetők a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára az Internethez és a számítógépekhez való hozzáférésekben, az oktatásban és továbbképzésben, tájékoztatásban.

    A VIP működésével lehetőség nyílik az önkormányzati döntések előtt a helyi demokráciát erősítő a lakosságot a döntésbe bevonó közvélemény-kutatások, sőt szavazások szervezésére, amelyek külön költségek nélkül megvalósíthatóak az informatikai közhálón.

 

 

Miért jó ez az Eszterházy Károly Főiskolának?

 

A VIP létrehozása egybeesik az intézmény „B” épületének rekonstrukciójával, mely a közgazdasági képzések elhelyezését biztosítja. A közgazdaság és annak határterületein működő képzéseket a VIP kiszolgálja, illetve a működtetéshez biztosítja a szellemi és humán erőforrásokat. Így képes optimális feltételeket biztosítani közösségi rendezvényeknek, oktatási programoknak, hátrányos helyzetű polgároknak, családoknak szervezett tanfolyamoknak, és az információcserének.

 

A város központjában található épület (a főiskola B épülete) könnyen megközelíthető, 24 órás portaszolgálatú földszinti helységeiben több mint 100 darab számítógép helyezhető el. A számítógépeken kívül a digitális információ teljes körű konvertálásának lehetősége, illetve nyomtatási, másolási szolgáltatás és egyéb irodatechnikai lehetőségek várnák a felhasználókat. A megvalósítandó koncepció modellértékű lenne a nagyszámú felhasználó kiszolgálásában és abban, hogy a technikai segítségen kívül az önkormányzat szakemberei segítenék az információs központ működését. Az Eszterházy Károly Főiskola regionális informatikai központként gyors és biztonságos Internet-elérést és helyi hálózat használatát teszi lehetővé.

    A főiskola és az önkormányzat épületei közötti kis távolság lehetővé teszi a különösen biztonságos és gyors belső hálózat kiépítését, amely garantálja a felhasználók és az önkormányzat adatainak védelmét. A felhasználók megbízható azonosítására a digitális aláírás és a jelszavas védelem kombinációja látszik a legmegfelelőbbnek. A munka-állomások kialakításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a felhasználók ne tekinthessenek bele egymás monitoraiba.

 

 

Miért jó ez a városnak?

 

    Támogatója lehet a város fejlesztését célzó felsőoktatási kezdeményezésű és civil részvételű programnak, melynek eredményeként javulhat a város vonzereje, a tőke bevonásához szükséges versenyképessége és a lakosság életminősége.

    Az EKF az egri önkormányzat és a UPC bevonásával megvalósul a városi közháló. Így jelentősen emelkedhet a közigazgatási ügyintézés színvonala, csökkenhet önkormányzat terheltsége, végső soron pedig javul az önkormányzat lakossági megítélése. A város oktatási és kulturális életének színvonala jelentősen emelkedhet.

A VIP programja tehát mindenkihez szól…

 

    A VIP létrehozása katalizátor szerepet tölthet be a városi önkormányzat elektronikus szolgáltatás bővítésében.