Főmenü

Partnerek
ISC
Hallgatói Információs Portál
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

 

Több évvel ezelőtt megfogalmazódott a főiskola vezetése által az információs központok létrehozásának szükségessége.

A Hell Miksa Hallgatói Információs Központ ennek a törekvésnek az eredménye.

Az intézmény fejlesztési koncepciójában fontos helyet foglal el az informatikai rendszer folyamatos bővítése és korszerűsítése.

A Hallgatói Információs Központ átadása jelentős hatással lehet az oktatási módszerekre, a képzés hatékonyságára. A felsőok-tatás módszertárában fontos szerepet kaphat az egyéni tanulás.

Igaz, ez a nappali tagozatra, de különösen igaz a különböző nyitott képzési formákra, így a távoktatásra is. Az egyéni tanulás sikerének fontos feltétele az infokommunikációs tech-nológiákra épülő forrásközpontok kialakítása. Ilyen forrásközpontnak tekinthető a Hell Miksa Hallgatói Információs Központ is. Ez ma a hallgatók számára nem csak 104 nagy-teljesítményű számítógépes munkaállomást jelent, hanem azt a tudásbázist is, ami az esz-közök segítségével elérhetővé válik. Nem mellékes az az előny sem, amely a hallgatók médiakompetenciájában jelentkezik. A "számítógépes írástudás", a hálózati kommuni-kációs "intelligencia", a kreatív digitális médiahasználat jelentősen növelheti végzős hallgatóink elhelyezkedési esélyeit. Ebben a számítógép teremben üzemel a GRID projekt is, mely az éjszakai órákban a labor gépeit az akadémiai hálózat „virtuális” ClusterGRID szuperszámítógépének a részeiként működteti.

A HIK egyfajta kiterjesztéseként hoztuk létre 2004 áprilisában a Városi Információs Portál (VIP) @-Kompetencia központunkat, amely már a városi polgárok felé is nyitott és 66 munkaállomáson biztosítja számukra @-kompetenciák elsajátítását
(e-önkormányzat, e-bank, e-könyvtár, e-közigazgatás, nyelvi centrum, IP telefónia stb).

 Ezen a jelentős beruházások az intézmény tudás-menedzsmentjének szerves részei, amely nem valósulhatott volna meg NIIFP (Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Fejlesztési Program) és a Szakképzési Alap segítsége nélkül.

 

A telephelyek elhelyezkedése

 

-