Főmenü

Partnerek
ISC
Magunkról
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Magunkról

A Informatikai Osztály (továbbiakban: IO) az Eszterházy Károly Főiskola és a csatlakozó intézmények által az oktatás és képzés területén széleskörű szolgáltatások ellátására létrehozott szervezet.

A IO feladatköréhez tartozik a főiskolai hálózatba kötött gépek fejlesztése, karbantartása, HBONE regionális Internet-szolgáltatás, valamint egyéb járulékos feladatok ellátása: telefon- és beléptető-rendszer üzemeltetése, fénymásoló gépek kellékanyag ellátása, rendezvények és előadások technikai kiszolgálása, illetve az Informatikai Szolgáltató Centrum (ISC), valamint a Hallgatói Információs Központ (HIK) és a Városi Információs Portál (VIP) üzemeltetése.

Csapatunk jelenleg 15 főből áll.

A főiskola széleskörű informatikai infrastruktúrájából adódóan munkatársaink – az általános informatikai kereteken túl – egy-egy szakterületre is specializálódtak. Mivel gépparkunk már több mint 3000 db asztali, és több mint 1500 hordozható (notebook) számítógépet számlál, szükség van a magas fokú szakmai tapasztalatra. Az asztali számítógépek mindegyike vezetékes hálózatba kötött, a notebookok pedig a wireless (Wi-Fi) technológia segítségével tudnak kapcsolódni – épületeinken belül – az EKF hálózatához. Főállású oktatóinkon kívül már jelenlegi elsőéves hallgatóink is rendelkeznek „saját”, a főiskola által biztosított, és a Ik technikai támogatását magában foglaló notebookkal.

A géptermek és a nyilvános felhasználásra szánt számítógépek esetében is biztosítjuk az operációs rendszerek, valamint az oktatáshoz szükséges programok frissített változatait, a vírusellenőrző programokat, és minden negyedévben felülvizsgáljuk a számítógép-parkot.

A hallgatók informatikai eszközeinek működtetésén túl a mi feladatunk az intézmény dolgozói számára a megfelelő és megbízható, valamint stabil számítástechnikai háttér biztosítása, valamint az intézményi levelezőrendszer és a NEPTUN működtetése is. Kollégáink háttértámogatásával üzemel a belső, zárt láncú és a webről is elérhető nyilvános kamera rendszer.

Több munkatársunk az informatikai feladatkörén túl Intézményünkben különböző tantárgyakat oktat a

főiskola hallgatóinak.

Az informatikai szervezet elhelyezkedése és szerepe az Intézmény életében

 

I. A FŐISKOLA KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEI 
A főiskola szolgáltató és egyéb funkciókat ellátó szervezeti egységei:
 • Rektori Hivatal 
 • Gazdasági Főigazgatóság 
 • Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság 
 • Felvételi és Képzésszervezési Osztály 
 • Oktatásszervezési Osztály 
 • Hallgatói Szolgáltatások Központja 
 • Nemzetközi Kapcsolatok Központja 
 • Belső Ellenőrzési Iroda 
 • Intézményi Minőségbiztosítási Iroda 
 • Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 
 • Kollégiumok, szakkollégiumok 
 • Hotel E*Stella Tanszálloda 
 • Líceum Kiadó 
 • Borkultúra Központ 
 • Botanikus kert 
II. A FŐISKOLA OKTATÁSI KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEI
 
A.) A FŐISKOLA KARAI 

		
1. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (BTK) 

		
 Dékáni Hivatal 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
 Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
 Magyar Irodalomtudományi Tanszék 
 Magyar Nyelvészeti Tanszék 
 Világirodalom Tanszék 
Történelemtudományi Intézet 
 Ókor és Középkori Történeti Tanszék 
 Kora Újkori Történeti Tanszék 
 Új- és Jelenkori Történeti Tanszék 
Modern Nyelvek Intézete 
Amerikanisztika Tanszék 
 Anglisztika Tanszék 
 Német Nyelv és Irodalom Tanszék 
 Frankofon Csoport 
Önálló tanszékek 
 Ének-zene Tanszék 
 Filozófia Tanszék 
 Vizuális Művészeti Tanszék 

		

		

		
2. GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (GTK) 
Dékáni Hivatal 
Gazdaságtudományi Intézet 
Közgazdaságtan és Jog Tanszék 
Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék 
Turizmus Tanszék 
Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék 
Szakmai Idegen Nyelvi Csoport 
Önálló tanszékek 
Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 
Politológia Tanszék 

		
3. TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR (TKTK) 

		
 Dékáni Hivatal 
Médiainformatika Intézet
Humáninformatika Tanszék 
Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék 
Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék 
Mozgóképkultúra Tanszék 
Önálló Tanszékek
Andragógiai és Közművelődési Tanszék 
Neveléstudományi Tanszék 
Pszichológia Tanszék 
Szociálpedagógia Tanszék 
Kisebbségtudományi Tanszék 
Szolgáltató szervezeti egység 
Idegennyelvi Csoport 
Líceum Televízió 

		
4. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR (TTK) 

		
 Dékáni Hivatal 
Matematikai és Informatikai Intézet
 Alkalmazott Matematika Tanszék 
 Információtechnológia Tanszék 
 Matematika Tanszék 
 Számítástudományi Tanszék 
Biológiai Intézet 
Állattani Tanszék 
Növénytani Tanszék 
Növényélettani Tanszék 
Élelmiszertudományi Intézet 
Élelmiszerkémiai és Biokémiai Tanszék 
Kémiai, Borászati kémiai, és Borászati Tanszék 
Mikrobiológiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék 
Földrajz és Környezettudományi Intézet 
Földrajz Tanszék 
Környezettudományi Tanszék 
Fizika Tanszék
Sporttudományi Intézet 
Sportági Tanszék 
Sporttudományi és Módszertani Tanszék 
Testkultúra-elmélet Tanszék 
Szolgáltató szervezeti egység 
Idegennyelvi Csoport 
Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony) 

		

		
B.) A FŐISKOLÁN MŰKÖDŐ KUTATÁSI EGYSÉGEK 
 • EGERFOOD Regionális Tudásközpont 
 • Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (BTK) 
 • Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport (GTK) 
 • Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (TKTK) 
 • Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoport (TKTK) 
 • Multimédia Kutató Laboratórium (TKTK) 
 • Agria Innorégió Tudáscentrum (TTK) 
 • Bryológiai Kutatócsoport (TTK) 
 • Egészséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (TTK)

A Főiskola szervezeti felépítését az SzMSz 8. sz. függeléke tartalmazza.

Keresés